Media
18 december 2014

Boliden Harjavalta, Norilsk Nickel Harjavalta ja Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP ovat jatkaneet energiapalveluiden kumppanuussopimusta suurteollisuuspuistossa Harjavallassa

18/12/2014
 

Boliden Harjavalta, Norilsk Nickel Harjavalta ja Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP ovat 15. joulukuuta 2014 allekirjoittaneet uudistetun kumppanuussopimuksen energiapalveluista Suurteollisuuspuistossa Harjavallassa.

Boliden Harjavalta, Norilsk Nickel Harjavalta ja Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP
Vuonna 2000 alkanutta kumppanuutta on kehitetty vuosien varrella merkittävästi, ja nykyinen sopimus on päivitetty vastaamaan nykytilannetta. STEP vastaa Suurteollisuuspuiston tehdasalueen energiahuollosta ja sen kehittämisestä kumppanuusperiaatteella hyvässä yhteistyössä Boliden Harjavallan ja Norilsk Nickel Harjavallan kanssa.

Voimalaitos tuottaa ja käyttää hyväksi teollisuusprosessissa syntyvää höyryä. Höyryn lisäksi STEP toimittaa teollisuusprosesseista saatavan lämmön prosessi- ja kaukolämpönä teollisuusalueen kuluttajille ja Harjavallan kaupungille sekä vastaa paineilman, raakaveden ja käsitellyn veden toimituksista Suurteollisuuspuistossa.

Uusitun kumppanuussopimuksen aikana laaditaan yhteinen energiapalveluiden strategia vastaamaan tuleviin muutoksiin ja haasteisiin. Merkittävimmät muutokset koskevat jätelämpöjen lisähyödyntämistä, tiukentuvia päästörajoja ja polttoainevalikoiman monipuolistamista. Suunnitteilla olevista investoinneista energiapalveluiden kehittämiseksi tiedotetaan tarkemmin vuoden 2015 alkupuolella.

LISÄTIETOJA:
Timo Rautalahti, Boliden Harjavalta, puh. (02) 535 8201
Joni Hautojärvi, Norilsk Nickel Harjavalta, puh. (02) 5371 2100
Tomi Ihalainen, Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP, puh. 044 701 2315

 


Boliden Harjavalta, Norilsk Nickel Harjavalta and Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP have extended the partnership agreement on energy services in Harjavalta Industrial Park

On December 15, 2014 Boliden Harjavalta, Norilsk Nickel and Suomen Teollisuuden Energipalvelut - STEP signed a renewed partnership agreement on energy services in Harjavalta Industrial Park. 

The partnership on energy services has developed significantly over the years since year 2000, and the current agreement has been updated to reflect the current situation. STEP is responsible for the energy supply and the development of the partnership principle in good cooperation with Boliden and Norilsk Nickel in the Industrial Park. 

The power plant of STEP produces and uses industrial recovery steam. In addition to steam, STEP supplies heat for district heating for industrial consumers and the city of Harjavalta and is also responsible for the compressed air, the raw water and treated water supply in the Industrial Park.

Under the renewed partnership agreement a common strategy for energy services to meet future changes and challenges is prepared. The most significant changes are on additional waste heat recovery, increasingly stringent emission limits and diversification of fuel range. Some of the planned investments in developing the energy services will be announced in the first half of 2015.

CONTACT:
Timo Rautalahti, Managing Director, Boliden Harjavalta Oy, tel. +358 2 535 8201
Joni Hautojärvi, Managing Director, Norilsk Nickel Harjavalta Oy, tel. +358 2 5371 2100
Tomi Ihalainen, Managing Director, Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy, tel. +358 44 701 2315