Media
22 january 2014

Honkajoki ja STEP ovat allekirjoittaneet kumppanuussopimuksen energiantuotannosta Findest Protein Oy:n tehtaalle Kaustisille

22/01/2014
 

Honkajoki Oy ja Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen energiantuotannosta sekä uuden biohöyrylaitoksen rakentamisesta Findest Protein Oy:n tehtaalle Kaustisille.

Findest Protein
Uudella 4 MW:n tehoisella höyrykattilalaitoksella tuotetaan Kaustisen tehtaan tarvitsema noin 20 000 MWh:n energia vuoden 2015 alusta alkaen. Uusi höyrykattilalaitos käyttää polttoaineenaan paikallisia biopolttoaineita, pääasiassa haketta ja korvaa näin raskaan polttoöljyn ja eläinrasvan käytön tehtaan energiantuotannossa. 

- Honkajoki Oy:n ja STEPin välinen kumppanuussopimus tuo aivan uudenlaisen näkökulman energiantuotannon kustannusrakenteeseen ja kustannustietoisuuteen, josta hyötyvät tasapuolisesti molemmat osapuolet, kertoo toimitusjohtaja Kari Valkosalo.

- Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy:n kumppanuussopimusmalli on johtanut useisiin pitkäaikaisiin höyryn- ja lämmöntoimitussopimuksiin viime aikoina, toteaa toimitusjohtaja Tomi Ihalainen tyytyväisenä. 

STEPin sopimuksissa yhdistyvät luotettavat ympäristöystävälliset tekniset ratkaisut ja asiakkaalle turvallinen ja muutostilanteisiin mukautuva sopimusrakenne. Voimakkaan kiinnostuksen myötä STEPin toiminta on laajentunut nopeasti, erityisesti Pohjanmaan alueella. Vuosi 2013 oli nopean kasvun aikaa. Alkanut vuosi on jatkunut yhtä vauhdikkaasti, mistä esimerkkinä on tämä Kaustisen tehdasta palveleva kumppanuussopimus. 

- Rakennettavan biokattilan lisäksi energiatehokkuutta Findest Protein Oy:n Kaustisen tehtaalla tullaan kehittämään myös jatkossa. STEPillä on alustavia suunnitelmia tehtaan prosessilämmön hyödyntämisestä. Talteenottopotentiaali on noin 7 000-10 000 MWh vuodessa. Talteenottoenergia voitaisiin hyödyntää esimerkiksi hakkeen kuivaukseen tai Kaustisen kaukolämpöverkossa, kuten esim. STEPin kumppanuuskohteessa Harjavallassa ja Honkajoki Oy:llä Honkajoella, selventää STEPin kehityspäällikkö Reijo Kärki jatkosuunnitelmista Kaustisilla.

Honkajoki Oy on eläinperäisiä sivutuotteita jatkojalostava yritys. Pitkälle hiottujen ja tarkkaan säädeltyjen tuotantoprosessien ansiosta palautetaan uudelleen kiertoon prosessista syntyvät lopputuotteet lannoitteena ja rehuna sekä raaka-aineita energian tuotantoon. Yrityksen agroekologinen toimintamalli pohjautuu luonnon omaan kiertokulkuun. Honkajoki Oy on perustettu vuonna 1967 ja sen omistaa HK Scan (50%) ja Atria Oyj (50%). Honkajoki-konserniin kuuluu tytäryhtiö Findest Protein Oy.www.honkajokioy.fi

Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy tarjoaa kestäviä energiaratkaisuja teollisuusasiakkaille kumppanuusperiaatteita noudattaen. Asiakkaiden tarpeet, energiatehokkuus ja räätälöidyt ratkaisut ovat keskeisessä asemassa kaikissa tarjoamissamme energiaratkaisuissa, joissa yhdistyy paikallinen ja kansainvälinen osaamisemme. STEPin omistaa Pori Energia (66 %) ja Dalkia (34 %).www.stepenergy.fi
 
LISÄTIETOJA
Kari Valkosalo, toimitusjohtaja, Honkajoki Oy, Findest Protein Oy
Puh. 040 760 6412, sähköposti kari.valkosalo@honkajokioy.fi
Tomi Ihalainen, toimitusjohtaja, Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy
Puh. 044 701 2315, sähköposti tomi.ihalainen@stepenergy.fi