Media
12 march 2015

Kauran kuorta hyödyntävä höyrykattilalaitos otetaan käyttöön Seinäjoella

12/03/2015
 

Hankkija Oy ja Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy ovat ottaneet onnistuneesti käyttöön uuden biokattilan Hankkija Oy:n Seinäjoen rehutehtaalla. Laitos otetaan virallisesti käyttöön keskiviikkona 11. maaliskuuta.

Kauran kuorta hyödyntävä höyrykattilalaitos otetaan käyttöön Seinäjoella
Vuonna 2014 solmitun kumppanuussopimuksen mukaisesti Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy toimittaa Hankkijan Seinäjoen rehutehtaan tarvitseman höyry- ja lämpöenergian. Uudella 2,5 MW:n tehoisella höyrykattilalaitoksella tuotetaan Hankkijan tarvitsema noin 12 500 MWh:n energia. Höyrykattilalaitos käyttää polttoaineenaan Hankkijan rehutehtaalta ylijäävää kauran kuorta, viljan pölyä ja paikallisia biopolttoaineita, enimmäkseen haketta. Nyt vihitty höyrykattilalaitos korvaa vanhan raskasta polttoöljyä käyttävän kattilalaitoksen, joka purettiin uuden laitoksen tieltä pois syksyllä. 

Hankkijan tuotantojohtaja Jari Sivunen on iloinen onnistuneesta projektista ja kattilan käyttöönotosta: Kaikki on sujunut erittäin mallikkaasti. Projekti pysyi aikataulussa ja biokattila käynnistyi jopa muutaman viikon etuajassa. Tehtaan tarvitsema höyryenergia tuotettiin tähän asti raskaalla polttoöljyllä ja tehtaalla syntyvät sivutuotteet toimitettiin muihin laitoksiin energiakäyttöön. Nyt sivutuotteet pystytään käyttämään omaksi energiaksi ja raskaan polttoöljyn käytöstä on luovuttu. Meille on todella tärkeää käyttää kotimaista, uusiutuvaa energiaa, jolla on myös työllistävä vaikutus alueelle.

Pitkäaikainen energiakumppanuus tarjoaa molemmille osapuolille hyvät mahdollisuudet kehittää toimintaa ja hyödyntää tehtaan sivutuotteita tehokkaasti. Polttoaineomavaraisuus, kotimaisen polttoaineen käyttö ja pienemmät päästöt sekä luotettava energiantoimitus toteutuu STEPin kumppanuusmallilla erinomaisesti, kertoo toimitusjohtaja Tomi Ihalainen.

Hankkijalle rakennettu höyrykattilalaitos on suunniteltu ja rakennettu pääosin paikallisin voimin. Laitostoimituksesta kokonaisurakkana vastasi kuortanelainen JL-Metals. Kattilalaitoksen rakentaminen on työllistänyt välittömästi noin 20 henkilöä ja välillisesti huomattavasti enemmän. Kauran kuori on polttoaineena haastava ja vaati erikoistekniikkaa, johon panostettiin laitoksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Uusi höyrykattilalaitos korvaa raskaan polttoöljyn käytön tehtaan energiantuotannossa ja vähentää Hankkijan fossiilisten polttoaineiden hiilidioksidipäästöjä 3 500 tonnia vuodessa. Myös polttoaineen ja kauran kuoren kuljetustarve vähenee merkittävästi. Hankkijan tehtaan ylijäämä polttoaine ei riitä kaikkeen tarpeeseen ja täydentävä biopolttoaine hankitaan Pohjanmaalta.

LISÄTIETOJA:
Jari Sivunen, tuotantojohtaja, Hankkija Oy, puh 050 371 0761, sposti jari.sivunen@agrimarket.fi
Tomi Ihalainen, toimitusjohtaja, Suomen Teollisuuden Energiapalvelut -STEP Oy, puh. 044 701 2315, sposti tomi.ihalainen@stepenergy.fi

 
 

Steam boiler plant using oat husk commissioned in Seinäjoki

Hankkija Oy and Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy have successfully commissioned a new biomass boiler at Hankkija Oy's animal-feed factory in Seinäjoki. The new boiler plant will be officially inaugurated on Wednesday, 11th March.

Under a partnership agreement signed in 2014, Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy will provide the steam and thermal energy needed by Hankkija's Seinäjoki feed plant. The new 2.5 MW steam boiler plant will produce the approximately 12,500 MWh of energy that Hankkija requires. As its fuel the plant is to use oat husks left over from operations at the feed factory, grain dust, and locally produced biofuels (mostly wood chips). The newly commissioned steam boiler plant replaces old boiler plant that used heavy fuel oil. The older plant was demolished last autumn to make way for the new installation. 

Hankkija's Jari Sivunen, Production Director, is happy with the successful project and the adoption of the boiler.'Everything has progressed perfectly. The project stayed on schedule, and the biomass boiler was even ready a few weeks early. Up to this point, the steam energy needed by the factory had been produced with heavy fuel oil, and the by-products generated at the factory were delivered for energy use at other plants. Now we can use those by-products ourselves for energy, and we have eliminated the use of heavy fuel oil,' he says. Sivunen emphasises:'It is extremely important for us to use domestic, renewable energy, which also creates jobs in the region. 

Both parties expect the long-term energy partnership to provide excellent opportunities for developing their operations and efficiently utilising the factory's by-products.'The STEP partnership model yields excellent fuel self-sufficiency, use of domestic fuels, and lower emissions, along with reliable supply of energy,' says Managing Director Tomi Ihalainen.

The steam boiler plant built for Hankkija was designed and constructed primarily by local workers. JL Metals, from Kuortane, was responsible for delivery of the installation as a complete project. Construction of the boiler plant provided work for about 20 people directly and considerably more than that indirectly. Oat husks constitute a challenging fuel and require special technology, in which the parties invested during the design and implementation of the installation. The new steam boiler plant replaces the use of heavy fuel oil in energy production at the factory and should decrease Hankkija's carbon dioxide emissions from fossil fuels by 3,500 tons per year. It also brings significant reductions in the need for transporting fuel and oat husks. Since the surplus fuel material from the Hankkija factory cannot satisfy the entire need for fuel, supplementary biofuel will be procured from Ostrobothnia.


CONTACT
Jari Sivunen, Production Director for Hankkija Oy, at tel. +358 50 371 0761 / e-mail jari.sivunen@agrimarket.fi 
Tomi Ihalainen, Managing Director for Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy, at tel. +358 44 701 2315 / e-mail tomi.ihalainen@stepenergy.fi