Media
31 march 2015

Norilsk Nickel Harjavalta ja STEP rakentavat uuden biohöyrylaitoksen

31/03/2015
 

Norilsk Nickel Harjavalta Oy (NNH) ja Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy (STEP) ovat allekirjoittaneet sopimuksen uuden 30 MW:n biohöyrylaitoksen rakentamisesta Harjavaltaan.

Norilsk Nickel Harjavalta Oy (NNH) ja Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy (STEP) ovat allekirjoittaneet sopimuksen uuden 30 MW:n biohöyrylaitoksen rakentamisesta Harjavaltaan.
Uudella 30 MW tehoisella höyrykattilalaitoksella tuotetaan NNH:n tarvitsemaa höyryä noin 220 000 MWh vuodessa tammikuusta 2016 alkaen. Uusi höyrykattilalaitos käyttää polttoaineenaan puupellettiä ja varapolttoaineena nesteytettyä maakaasua. Höyrykattilalaitos tulee korvaamaan raskaan polttoöljyn käyttöä Suurteollisuuspuiston energian tuotannossa. 

- Investoinnin ansiosta käyttämämme lämpöenergia tuotetaan jatkossa suurimmaksi osaksi uusiutuvalla, kotimaisella polttoaineella, joka pienentää merkittävästi toimintamme hiilijalanjälkeä. Uusi höyrykattilalaitos varmistaa tehtaan energiansaannin ja mahdollistaa myös tuotannon kasvattamisen. Lisäksi investoimme yhdessä STEPin kanssa nesteytetyn maakaasun käyttöönottoon energiatuotannossa. Pitkäaikaisen energiakumppanuuden ansiosta pystymme nyt toteuttamaan bioenergiahankkeen, joka vähentää riippuvuuttamme fossiilisista polttoaineista ja alentaa energiakustannuksiamme pitkällä aikavälillä, toteaa toimitusjohtaja Joni Hautojärvi.

- STEPin kumppanuusmallilla toteutettava investointi on merkittävä askel kohti kestäviä energiaratkaisuja Suurteollisuuspuistossa. Nyt tehtävä investointi on osa pitkäjänteistä kumppanuusstrategiaa, jota on toteutettu kumppanuussopimuksen turvin yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Asiakkaiden energiakustannusten optimointi on yksi keskeisiä tavoitteitamme vuonna 2000 solmitussa kumppanuussopimuksessa. Kumppanuusmallimme toimivuus ja erinomaisuus on todistettu viimeaikoina toteutetuissa energiahankkeissamme, toteaa toimitusjohtaja Tomi Ihalainen tyytyväisenä. 

Harjavallan Suurteollisuuspuistossa toteutettava hanke vähentää merkittävästi raskaan polttoöljyn käyttöä ja vuosittain alueelle jää tulematta noin 520 raskasöljyrekkaa höyrykattilalaitoksen valmistuttua. Laitos vähentää arviolta 70 000 tonnia fossiilisia hiilidioksidipäästöjä vuodessa. 

Rakentamisen työllisyysvaikutus on noin 150 henkilötyövuotta. Valmistuttuaan höyrykattilalaitos työllistää STEPillä kaksi uutta henkilöä ja polttoaineen hankintaketjussa noin 25 henkeä. Investoinnin arvo on yli 13 miljoonaa euroa. Laitoksen suunnittelu on aloitettu ja rakennustyöt alkavat kesällä 2015.

Norilsk Nickel Harjavalta Oy on Satakunnassa toimiva monipuolinen nikkelikemikaalien ja -metallien valmistaja. Norilsk Nickel Harjavalta on modernin teknologian sekä tutkimuksen ja kehityksen johdosta yksi maailman johtavista nikkelijalostamoista. wwww.norilsknickel.fi

Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy tarjoaa kestäviä energiaratkaisuja teollisuusasiakkaille kumppanuusperiaatteita noudattaen. Asiakkaiden tarpeet, energiatehokkuus ja räätälöidyt ratkaisut ovat keskeisessä asemassa kaikissa tarjoamissamme energiaratkaisuissa, joissa yhdistyy paikallinen ja kansainvälinen osaamisemme. STEPin omistaa Pori Energia (66 %) ja Veolia (34 %). www.stepenergy.fi


LISÄTIETOJA
Joni Hautojärvi, toimitusjohtaja, Norilsk Nickel Harjavalta Oy, puh. 050 384 3608, sähköposti joni.hautojarvi@nornik.fi
Tomi Ihalainen, toimitusjohtaja, Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy, puh. 044 701 2315, sähköposti tomi.ihalainen@stepenergy.fi

 
 

Norilsk Nickel and STEP will contruct new biomass boiler plant in Harjavalta

Norilsk Nickel Harjavalta Oy (NNH) and Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy (STEP) have signed an agreement on the construction of a new 30 MW biomass boiler plant in Harjavalta.

From January 2016, the new 30 MW boiler plant will produce annually approximately 220,000 MWh of steam that NNH requires. As its fuel, the new steam boiler plant is to use wood pellets, and its reserve fuel is to be liquefied natural gas. The boiler plant's use of biomass will replace heavy fuels in energy production for the Harjavalta Industrial Park.

- Thanks to the investment, the thermal energy we use will be produced for the most part with renewable, domestic fuel. This will result in a significantly smaller carbon footprint for our operations. The new steam boiler plant will ensure energy supply for the factory and will also enable an increase in production. In addition, we will be investing in the implementation of solutions using liquefied natural gas in our energy production in co-operation with STEP. Through our long-term energy partnership, we are now able to implement a bioenergy project that will decrease our dependence on fossil fuels and lower our energy costs in the long run,' says Joni Hautojärvi, Managing Director of Norilsk Nickel.

- Implemented on the basis of STEP's partnership model, the investment will be a significant step towards sustainable energy solutions at the Harjavalta Industrial Park.'The present investment is part of a long-term partnership strategy that has been implemented under our partnership agreement in co-operation with the customers. Optimisation of customers' energy costs is one of the most crucial targets under the partnership agreement made in 2000. The solid functioning and excellence of our partnership model have been proved in our recent energy projects,' Tomi Ihalainen, Managing Director of STEP, states with satisfaction.

The project being carried out at the Harjavalta Industrial Park significantly decreases the use of heavy fuel oil, and, after the completion of the steam boiler plant, each year approximately 520 heavy-fuel lorries will no longer be arriving at the park. The plant will reduce the facility's carbon dioxide emissions from fossil fuels by an estimated 70,000 tonnes per year.

The impact of the construction work on employment is approximately 150 man-years. After its completion, the steam boiler plant will employ two new workers at STEP and approximately 25 personnel in the fuel-supply chain. The investment is worth more than 13 million euros. Planning of the plant has already begun, and construction is set to start this summer.

Norilsk Nickel Harjavalta Oy is a versatile manufacturer of nickel chemicals and metals that operates in the Satakunta region. Thanks to modern technology and solid research and development, Norilsk Nickel Harjavalta is one of the world's leading nickel refineries. wwww.norilsknickel.fi

Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy provides sustainable energy solutions for industrial customers on principles of partnership. Customer needs, energy-efficiency, and tailored solutions are key emphases in all of the energy solutions offered, which combine local and international expertise. STEP is owned by Pori Energia (66%) and Veolia (34%). www.stepenergy.fiCONTACT
Joni Hautojärvi, Managing Director of Norilsk Nickel Harjavalta Oy 
Tel.: +358 50 384 3608
E-mail: joni.hautojarvi@nornik.fi

Tomi Ihalainen, Managing Director of Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy
Tel.: +358 44 701 2315
E-mail: tomi.ihalainen@stepenergy.fi