Media
15 december 2015

STEP investoi aurinkoenergiaan

Solar panels

STEP rakentaa aurinkovoimalan Harjavaltaan rakenteilla olevan pellettihöyrylaitoksen katolle. Kattilarakennuksen n. 200 neliömetrin katolle asennetaan 45 paneelia, joiden yhteenlaskettu teho on 11,5 kW. Aurinkopaneeleilla tuotettu energia käytetään kattilalaitoksen prosessilaitteissa.

”Investoinnilla saamme säästöjä sekä sähkönsiirrossa että energiassa, mutta ensisijaisesti hankimme tietotaitoa ja kokemusta aurinkoenergian hyödyntämisestä teollisuuskohteissa”, kertoo Janne Kerttula STEPistä. 

Paikkana kattilalaitoksen katto on erinomainen, mikään ei varjosta paneeleita ja kulutusta on niin paljon että kaikki sähköenergia käytetään paikallisesti. Aurinkopaneelit asennetaan ja otetaan käyttöön vuoden loppuun mennessä. Satakunnan ELY-keskus on myöntänyt investoinnille investointitukea.

Lisätietoja
Myyntipäällikkö Janne Kerttula janne.kerttula@stepenergy.fi
 


STEP investing in solar energy

STEP will build a solar power plant on the roof of the Harjavalta pellet steam plant under construction. Total of 45 panels will be installed on the roof of the boiler plant building, approx. 200 square meters and the solar power plant will have a total output of 11.5 kW. The energy produced by solar panels is used for the boiler plant’s process equipment.

"With this investment to renewable energy we can get savings in electricity transmission and energy, but primarily we will acquire know-how and experience in the utilising solar energy for industrial applications," says Janne Kerttula from STEP.

The location on the boiler plant roof is excellent, there is no shadow on panels and the consumption of process is so much that all the electrical energy generated is used locally. The panels will be installed and taken into operation by the end of the year. Satakunta ELY Centre has granted an investment aid for the investment.

For more information:
Sales Manager Janne Kerttula janne.kerttula@stepenergy.fi