Antti Kokko on nimitetty Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy:n myynti ja liiketoiminnan kehitysyksikön päälliköksi

DI Antti Kokko, 42, on nimitetty Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy:n myynti ja liiketoiminnankehitysyksikön päälliköksi 1.1.2018 alkaen tehtävänään vastata energiapalveluiden myynnistä ja liiketoiminnan kehittämisestä Suomessa.

Ennen siirtymistään STEPin palvelukseen Kokko on toiminut mm. kiertotalousyhtiö Fortum Waste Solution Oy:n energiaratkaisujen ja investointihankkeiden kehityspäällikkönä. Kokko raportoi toimitusjohtaja Tomi Ihalaiselle ja on yhtiön johtoryhmän jäsen.  

 


 

Antti Kokko has been appointed to Suomen Teollisuuden Energiapalvelut-STEP Oy’s Head of Sales and Business Development

M. Sc. Antti Kokko, 42, has been appointed to Suomen Teollisuuden Energiapalvelut – STEP Oy's Head of Sales and Business Development since 1st January 2018  with a mission to develop sustainable energy solutions for industrial customers and growing the business in Finland.

Prior to joining STEP Kokko has worked i.a. as Senior Business Development Manager for circular economy company Fortum Waste Solution oy. Kokko will report to CEO Tom Ihalainen and is a member of the company's management team.