Lauri Kuusrainen, on nimitetty Lahden biokattilalaitoksen käyttöinsinööriksi

Lauri Kuusrainen, on nimitetty Lahden biokattilalaitoksen käyttöinsinööriksi

Ins.(AMK), Lauri Kuusrainen, 30, on nimitetty Suomen Teollisuuden Energiapalvelut – STEP Oy:n Lahden biokattilalaitoksen käyttöinsinööriksi 17.2.2020 alkaen.  Lauri toimii Pohjanmaan organisaatiossa ja työskentelee aluksi projekti-insinöörinä Lahden biohöyrylaitos projektissa. Käyttöönoton jälkeen Lauri vastaa Lahden biohöyrykattilalaitoksen käytöstä. Ennen siirtymistään STEPin palvelukseen Lauri on toiminut LABIO Oy:n palveluksessa vuoromestarina. Lauri raportoi operatiiviselle päällikölle Matti Lepistölle.