Matti Lepistö on nimitetty Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy:n operatiiviseksi päälliköksi Pohjanmaalle

Ins. (AMK) Matti Lepistö, 45, on nimitetty Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy:n operatiiviseksi päälliköksi Pohjanmaalle 6.8.2018 alkaen. Ennen siirtymistään STEPin palvelukseen Lepistö on toiminut Valio Oy Seinäjoen tehtaalla mm. tehdaspalvelupäällikkönä vastaten tehtaan kunnossapidosta, käyttöhyödykkeistä, kiinteistöistä ja investoinneista. Lepistö raportoi toimitusjohtaja Tomi Ihalaiselle ja on yhtiön johtoryhmän jäsen
 

Matti Lepistö has been appointed to the position of Operation Manager Ostrobothnia of Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Ltd.

As of 6th of August, 2018, B.Eng. Matti Lepistö, 45, has been appointed to the position of Operation Manager Ostrobothnia of Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Ltd. Prior to joining STEP, Lepistö worked for Valio Oy Seinäjoki plant as Plant Service Manager where Lepistö’s responsibilities included plant maintenance, utility services, real estate and investments. Lepistö will report to the CEO, Tomi Ihalainen.