STEP Harjavallan rinnakkaispolttolaitos, asukaskysely

STEP HARJAVALLAN RINNAKKAISPOLTTOLAITOS, ASUKASKYSELY

Vastaa Harjavallan rinnakkaispolttolaitoshankkeen sähköiseen asukaskyselyyn


Suomen Teollisuuden Energiapalvelut – STEP Oy, myöhemmin STEP, suunnittelee rakennettavaksi jäteperäistä polttoainetta hyödyntävää rinnakkaispolttolaitosta Harjavallan Suurteollisuuspuiston läheisyyteen. Höyryteholtaan suunniteltu rinnakkaispolttolaitos on 30 MW. STEP toimii energiapalvelujen tuottajana Suurteollisuuspuiston alueella ja hankkeen tarkoituksena on vastata alueen lisääntyneeseen energiantarpeeseen.

Rinnakkaispolttolaitoksen toteuttaminen edellyttää YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointia. Osana ympäristövaikutusten arviointia (YVA) toteutetaan sähköinen asukaskysely, jonka avulla selvitetään hankkeen mahdollisia vaikutuksia lähialueen elinoloihin ja viihtyvyyteen. Vastauksia toivotaan erityisesti hankealueen lähialueiden asukkailta, loma-asukkailta, maanomistajilta, elinkeinonharjoittajilta sekä muilta käyttäjiltä. Kyselyn toteutuksesta vastaa Ramboll Finland Oy STEPin toimeksiannosta.

Pääset vastaamaan kyselyyn osoitteessa https://new.maptionnaire.com/q/6xl6y8nab763. Kysely toteutetaan nimettömänä ja vastaamiseen kuluu noin 10 minuuttia.

Kysely on avoinna 19.9.2021 asti.

Lisätietoa hankkeesta ja sen ympäristövaikutusten arvioinnista löytyy ympäristönhallinnon sivuilta osoitteesta https://www.ymparisto.fi/stepoyharjavaltaYVA.

 

PDF
STEP HARJAVALLAN RINNAKKAISPOLTTOLAITOS, ASUKASKYSELY (53.22 KB)