Mikko Moisio on nimitetty Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy:n energiainsinööriksi

Mikko Moisio on nimitetty Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy:n energiainsinööriksi. 

 

Harjavallan energiainsinöörinä Mikko tulee vastaamaan mm. STEPin Harjavallan käyttöhyödyketaseiden ylläpidosta ja oikeellisuudesta kattaen hyödykkeiden tuotanto- ja myyntimittaukset. Mikko toimii tiiviisti osana sekä Porin että Harjavallan tiimejä ja raportoi Roni Vahamäelle.