Energiaa teollisuudelle

STEP toimittaa energiantuotanto- ja tukipalveluja mm. Harjavallan teollisuuspuiston asiakkaille ja kehittää edelleen teollisuuden energiapalveluita Suomessa.

 

Teollisuuden ja yhteiskunnan energian tarpeet yhdistyvät kaikissa pääreferensseissämme. Tarjoamme asiakkaillemme pitkäaikaisia, kilpailukykyisiä ratkaisuja, samalla ympäröivien kuntien kilpailukykyinen energiantuotanto varmistetaan aluekohtaisesti räätälöidyillä ratkaisuilla.

Toimitamme esimerkiksi valtavan määrän lämpöä ja höyryä Bolidenin kuparinsulatosta toiselle asiakkaallemme Norilsk Nickelille. Käsittelemme ja myymme yhteensä yli 600 GWh energiaa, paineilmaa ja muita tuotteita asiakkaidemme teollisuusprosesseihin.

 

 

 


 

 

Energy to the industrial sector

 

STEP supplies energy production and support services to industrial customers in the Harjavalta Industrial Park and further develop industrial energy services in Finland. 

 

The energy needs of the industry and community are combined in all our main references. We offer our customers long term competitive solutions and at the same time the competitive energy production of the surrounding communities is secured through tailor made solutions for the respective areas. 

For example, a massive amount of heat and steam from Boliden's copper and nickel smelting processes goes to other customers, Norilsk Nickel, AGA, Yara and Harjavalta district heating. In total they manage and sell over 600 GWh energy, compressed air and other media to our customers' industrial processes in Finland.