Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy

 

"Olemme energiakumppanuuden tiennäyttäjä"

 

Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy tarjoaa kestäviä energiaratkaisuja teollisuusasiakkaille kumppanuusperiaatteita noudattaen. Asiakkaiden tarpeet, energiatehokkuus ja räätälöidyt ratkaisut ovat keskeisessä asemassa kaikissa tarjoamissamme energiaratkaisuissa, joissa yhdistyy paikallinen ja kansainvälinen osaamisemme. STEP on Veolian (51 %) ja Pori Energian (49 %) vuonna 2008 perustama yhteisyritys. 

 

Yhteisyrityksen toimialana on energian ja siihen liittyvien palvelujen tuottaminen pitkäaikaisilla sopimuksilla teollisuusasiakkaille Suomessa.

 

Näemme kasvun mahdollisuuksia ottamalla vastuullemme energian ja tukipalvelujen toimittamisen teollisuusyrityksille kaikkialla maassa. Pidämme teollisuuden energiapalveluja kiinnostavana kasvusektorina ja laajennamme toimintaamme muualle Suomeen. 

 

Energiaan liittyviä toimintamalleja

 • Kumppanuussopimus
 • Energiapalvelusopimus investoinnilla
 • Energiapalvelusopimus rajatuilla investoinneilla
 • Käynnissäpitosopimus

 

Energiapalvelu-tarjontamme teollisuuden asiakkaille sisältää seuraavia energia-tuotteita:

Energiaan liittyviä tuotteita

 • Lämpöenergiat
 • Paineilmat eri painetasoissa
 • Prosessivedet
 • Asiantuntijapalvelut
 • Jäähdytysenergia
 • Lämmön talteenotto
 • Polttoaineita
 • Jätevedet

 

STEP toimittaa energiantuotanto- ja tukipalveluja mm. Harjavallan Suurteollisuuspuiston asiakkaille ja kehittää edelleen teollisuuden energiapalveluita Suomessa.

 

Teollisuuden ja yhteiskunnan energiantarpeet yhdistyvät kaikissa pääreferensseissämme. Tarjoamme asiakkaillemme pitkäaikaisia, kilpailukykyisiä ratkaisuja, varmistaen samalla ympäröivien kuntien kilpailukykyisen energiantuotannon aluekohtaisesti räätälöidyillä ratkaisuilla.

Toimitamme esimerkiksi valtavan määrän lämpöä ja höyryä Bolidenin kuparinsulatosta toiselle asiakkaallemme Norilsk Nickelille. Käsittelemme ja myymme yhteensä yli 600 GWh energiaa, paineilmaa ja muita tuotteita asiakkaidemme teollisuusprosesseihin.

Pori Energian logo

Omistusosuus 49 %

Veolian logo

Omistusosuus 51 %


 

 

"We are the benchmark of industrial energy partnership"

 

Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy provides sustainable energy solutions for industrial customers through principles of partnership. Customer needs, energy-efficiency, and tailored solutions are key emphases in all of the energy solutions offered, combining local and international expertise. STEP is a joint enterprise owned by Veolia (51%) and Pori Energia (49%).
 

The joint venture engages in energy and related services, production of long-term contracts for industrial customers in Finland. 

 

We seek growth opportunities by taking responsibility of energy delivery and energy support services of industrial companies throughout the country. We perceive the industrial energy services sector as an attractive sector for growth and are expanding our operations around Finland.

 

Operational models related to energy

 • Partnership agreement
 • Energy service agreement through investment
 • Energy service agreement on limited investments
 • Business agreement
 • Maintenance agreement

 

Our energy service supply to our industrial customers comprise of the following energy products:

Products related to energy

 • Heating energy
 • Compressed air in different pressure levels
 • Process water
 • Expertise
 • Cooling energy
 • Heat recovery
 • Different fuels
 • Waste water

 

STEP supplies energy and support services to industrial customers in the Harjavalta Industrial Park and is developing the industrial energy services in Finland. 

 

The energy needs of the industry and society are combined in all of our main references. We offer our customers long term competitive solutions, and at the same time the competitive energy production of the surrounding communities is secured through tailor-made solutions. 

For example, a massive amount of heat and steam from Boliden's copper and nickel smelting processes is delivered to other customers, Norilsk Nickel, Linde, Yara and Harjavalta district heating. In total we manage and sell over 600 GWh energy, compressed air and other product to our customers' industrial processes in Finland.

 

Pori Energian logo
Veolian logo