Hankkija Seinäjoki

STEPin biohöyrylaitos tuottaa höyryä ja kaukolämpöä Hankkijan Seinäjoen rehutehtaan tarpeisiin.

 

Rehutehtaan sivutuotteena syntyvää kaurankuorta käytetään höyryntuotannossa hiilineutraalina polttoaineena. Myös tehtaan tarvitseman paineilman tuottamisesta syntyvää hukkalämpöä hyödynnetään energiantuotannossa.
 

Tuotteet

• Höyry
• Kaukolämpö
 

Tuotanto

• 2,5 MW biohöyrykattila – kaurankuori, turve, metsähake
• 3 MW varakattila – kevyt polttoöljy