Tämä on Veolia

Veolia on Euroopan johtava teollisuuden ja julkishallinnon energian ja teknisten palveluiden toimittaja

 

 

Veolia -konsernin tavoitteena on olla tulevaisuudessa ekologisen muutoksen edelläkävijä. Veolia on yksi maailman johtavista ympäristöyhtiöistä ja työllistää yli 220 000 henkilöä eri puolilla maailmaa. Veolia tekee yhteistyötä asiakkaidensa kanssa, jotta he voisivat hyödyntää resurssejaan mahdollisimman hyvin - keskiössä ovat erityisesti kierrätys-, teollisuuspalvelu-, vesi- ja energiaratkaisut, jotka edistävät kestävää kehitystä yhteiskunnassa ja teollisuudessa.
Veolia Environnement SA on listattu Pariisin pörssiin (Euronext: VIE), ja konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 42,9 miljardia euroa.

Veolia perustettiin Ranskassa 1800-luvun puolivälissä vesijohtoyrityksenä, ja se toimitti pitkään puhdasta vettä koko Ranskaan. Puhtaasta vedestä huolehtiminen on edelleen osa Veolian toimintaa, mutta  näköpiiri on sittemmin laajentunut, ja Veolia huolehtii nykyään kaikenlaisista resursseista. Veolia onkin tällä hetkellä maailman johtavia yrityksiä niin veden, energian kuin kierrätyksen alalla.

 

Veolia on energia- ja teknologiapalveluiden johtava toimija paikallisille viranomaisille, yrityksille ja terveydenhuollolle. Kehittyneellä teknologialla, tehokkaalla suunnittelulla ja uusiutuvien energialähteiden käytöllä mahdollistetaan toiminnan ja resurssien mahdollisimman tehokas käyttö.

 

Veolia Suomessa

Veolia Suomen toimipisteet sijaitsevat Kilpilahdessa, Oulussa, Espoossa, Harjavallassa, Seinäjoella, Koskenkorvalla ja Lahdessa. Veolia tarjoaa Suomessa  energia- ja vesiratkaisujen lisäksi myös teollisuuden tukipalveluita. Toiminta on pääsääntöisesti keskittynyt teollisuuteen, mutta lisäksi Veolia toimii kuntien kanssa muun muassa hukkalämpöjen hyödyntämisessä.

Liikevaihto Suomessa on 60 miljoonaa euroa. Veolia työllistää noin 130 henkilöä. Veolia Suomi on osa kansainvälistä organisaatiota.

Toiminta Suomessa koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta:

  • Kilpilahti
  • Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy
  • Biopolttoaineet ja biokemikaalit

 

Energian optimointi

Tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa kehitetään teknisiä palveluita, vähennetään päivittäistä energian kulutusta ja siten myös kasvihuonekaasujen päästöjä esimerkiksi kaukolämpöverkoissa,  energiantuotantolaitoksissa ja rakennuksissa.

 

Kolme olennaista haastetta

Maailmalla on edessään kolme suurta energiaan liittyvää haastetta: energian käytön rajoittaminen, päästöjen ja hiilidioksidin vähentäminen sekä uusiutuvien energialähteiden kehittäminen. Veolia toimii yhteistyössä asiakkaidensa kanssa auttaen heitä optimoimaan energian käyttöänsä ja siten vähentämään energian kulutusta ja ympäristövaikutuksia kokonaisvaltaisesti.

 

 


 

About Veolia

Veolia group is the global leader in optimized resource management. With nearly 220,000 employees on five continents, the Group designs and provides useful and practical solutions for water, waste and energy management that help to radically turn the tide. Through its three complementary business activities, Veolia helps to develop access to resources, preserve available resources, and to replenish them.

In 2022, the Veolia group supplied 111 million people with drinking water and 97 million people with wastewater service, produced nearly 44 million TWh of energy and converted 61 million metric tons of waste. Veolia Environnement (listed on Paris Euronext: VIE) recorded consolidated revenue of €42.9 billion in 2022.

 

Veolia is a major player in the field of energy services and technical services for local authorities, businesses and in the field of healthcare. Building on the most advanced solutions available, we offer enhanced operation of energy and technical infrastructures with guaranteed results, high-efficiency design and the use of renewable energy sources. 

This enables maximum technical, economic and environmental performance of the equipment in our care - including district heating networks, energy production plants and all kinds of buildings. Working in close cooperation with our customers, we help them control their daily energy consumption and technical support processes, and in doing so also reduce greenhouse gas emissions.

 

Three main challenges

The world faces three main energy challenge: to limit energy utilisation, to reduce emissions and carbon dioxides, and to develop renewable energy sources. We are working more than ever with our customers to help them achieve energy optimization in their activities. We help them reduce their energy consumption and thus their environmental impact from an overall perspective, and together we take on all three of these energy challenges of our time.