Pori Energia

Pori Energia Oy tuottaa ja tarjoaa laadukkaita energiapalveluja.

120-vuotinen historia muodostaa lujan ja luotettavan perustan yrityksen toiminnoille.

Sertifioitu laatu- ja toimintajärjestelmä kattaa kaikki palvelut, mikä takaa yrityksen toimintojen jatkuvan kehityksen ja parantamisen. Pori Energian vahvuus energian toimittajana ja palvelujen tarjoajana perustuu paikallisten, uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön energian tuotannossa ja yli 200 ammattilaisen henkilökuntaan, joka palvelee asiakkaita yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti.

 
Pääkonttori sijaitsee Karjarannassa lähellä Porin keskustaa. Pori Energian oma voimalaitos sijaitsee Aittaluodossa, minkä lisäksi Pori Energian henkilöstö tuottaa Porin Prosessivoima Oy:n omistaman, Kaanaassa sijaitsevan voimalaitoksen tarvitsemat käyttö- ja kunnossapitopalvelut.

Energian tuotanto on pääasiassa yhdistettyä sähkön ja lämmön tuotantoa, jossa polttoaineen sisältämä energia muutetaan lämmöksi ja sähköksi hyvällä hyötysuhteella.  Lähes kaikki lämpö ja suurin osa ostetusta sähköstä tulee omista tuotantokiintiöistä. Suuri omavaraisuus on osa yrityksen pitkän aikajänteen liikestrategiaa.
 
Pori Energian asiakaskuntaan kuuluu kotitalouksia, yksityisen ja julkisen sektorin palveluyrityksiä ja teollisuutta. Pori Energian merkittävimmät tuotteet ovat sähkön jakelu, kaukolämpö sekä käynnissäpito- ja urakointipalvelut.  Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy vastaa teollisuusasiakkaiden energiapalveluiden tarjonnasta.

 


 

About Pori Energia

Pori Energia Oy produces and provides high-quality energy services. The history over 120 years provides a solid and reliable basis for the operations. All services are covered by a certified quality and operations system, which ensures the continuous development and improvement of the company's operations. The strength of Pori Energia as an energy and service provider lies in energy production which is based on locally available renewable natural resources combined with personnel of over 200 professionals who serve the customers individually and comprehensively.
 
The head office resides near the center of the town of Pori, in the Karjaranta district. One of Pori Energia's power plants is located in Aittaluoto. Also the biopower plant in Kaanaa, owned by Porin Prosessivoima Oy, is operated by Pori Energia's personnel.

The energy production is mostly a combination of electricity and heat production, where the energy that the fuel contains is transferred to heat and electricity with a good operating efficiency. Virtually all the heat and most of the acquired electricity come from their own production quotas. Maintaining a high degree of self-sufficiency is a part of our long-term business strategy.
 
Pori Energia's clientele is comprised of households, private and public sector service companies, and industry. In addition to the traditional sales and transmission of electricity and district heating, Pori Energia offers versatile energy services to the industry sector. The company also provides its customers with various kinds of energy business expert services related to construction, energy usage, maintenance, and consulting.

Pori Energian logo