STEP suunnittelee uutta kiertotalousvoimalaitosta Harjavaltaan

Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy tekee parhaillaan selvitystä uuden rinnakkaispolttolaitoksen rakentamiseksi Harjavallan Suurteollisuuspuistoon. Suunnittelutyötä tehdään yhteistyössä Nornickel Harjavallan kanssa.

Laitos on valmistuessaan Harjavallassa ensimmäinen voimalaitos, jonka energialähteenä käytetään muutoin kierrätyksessä hyödynnettäväksi kelpaamattomia jätepolttoainejakeita, kuten SRF-polttoainetta.

– Tavoitteenamme on ympäristökuormituksen vähentäminen, primäärienergian säästäminen ja samalla paikallisen yhteistyön ja työllisyyden tukeminen, kertoo hanketta johtava STEPin myynti- ja liiketoiminnan kehitysyksikön päällikkö Antti Kokko.

Muun muassa kaupan ja teollisuuden aloilla syntyvää, materiaalina kierrätettäväksi kelpaamatonta SRF-jaetta on tähän asti kuljetettu Satakunnasta kaatopaikoille tai polttolaitoksiin pitkien matkojen päähän. Uusi rinnakkaispolttolaitos vähentää logistiikasta syntyviä päästöjä ja on myös kustannustehokas käsittelyratkaisu jäteyhtiöille.

– Tarkoituksenamme on kerätä kierrätysaines Satakunnasta ja lähiseudulta. Myös voimalaitoksen tuottaman energian loppukäyttäjät ovat satakuntalaisia toimijoita.

 

Satakuntalainen energia korvaa fossiilisia polttoaineita

Valmistuessaan voimalaitos tulee täydentämään Harjavallan Suurteollisuuspuiston alueen yritysten energiantarvetta ja korvaamaan neitseellisiä ostopolttoaineita. Suurin kierrätysenergian käyttäjä tulee olemaan Nornickel Harjavalta.

– Haemme jatkuvasti keinoja vähentää ympäristökuormitusta, ja suurin osa käyttämästämme energiasta onkin uusiutuvaa energiaa. Uusi voimalaitos mahdollistaa kokonaan fossiilisista polttoaineista luopumisen, Nornickel Harjavalta toimitusjohtaja Joni Hautojärvi kertoo.

Nykyisen biohöyryvoimalaitoksen viereen kaavailtu rinnakkaispolttolaitos tulee olemaan teholtaan noin 30 megawattia.

 

Hanke halutaan käynnistää ripeästi

Rinnakkaispolttolaitoksen esisuunnitteluprosessi käynnistetään keväällä 2020. Prosessin tavoitteena on ympäristölupahakemuksen jättäminen vuoden loppuun mennessä.

Kokko arvioi, että uuden laitoksen kaupallinen käyttö voisi alkaa jo vuosien 2023–2024 aikana.

– Rinnakkaispolttolaitos tulee olemaan tehokas, vähäpäästöinen ja ympäristöystävällinen. Haluamme kehittää Suomen energiateollisuutta entistä kestävämpään ja ekologisempaan suuntaan, Antti Kokko ynnää.

 

Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy tuottaa ympäristöystävällistä energiaa ja siihen liittyviä palveluita teollisuusasiakkailleen Suomessa. STEP on Veolian ja Pori Energian omistama yhteisyritysSTEP toimittaa energiantuotanto- ja tukipalveluja muun muassa Harjavallan Suurteollisuuspuiston asiakkaille ja kehittää edelleen teollisuuden energiapalveluita Suomessa.