STEP toteuttaa merkittävän teollisuusinvestoinnin osana akkuklusteria Harjavallan suurteollisuuspuistoon

Suomen Teollisuuden Energiapalvelut – STEP Oy (STEP)  ja BASF Battery Materials Finland Oy (BASF) ovat sopineet pitkäaikaisesta teollisuuden käyttöhyödykkeiden toimittamisesta BASFin Harjavaltaan rakennettavalle akkumateriaalitehtaalle.

Hankkeessa investoidaan uuteen höyry-, paineilma- ja demivesilaitokseen sekä merkittävään putkistoinfraan. STEP vastaa hankkeen toteutuksesta ja rahoituksesta. Hankkeessa käytetään hyödyksi olemassa olevia laitoksia ja STEPin henkilöstö operoi BASFille rakennettavia uusia laitoksia. Lisäksi Suurteollisuuspuistossa syntyviä hukkaenergioita on käytettävissä paikallisessa energiaverkossa fossiilisia polttoaineita korvaamassa.

Muutos kohti sähköistä liikkumista tarjoaa merkittävän päästöjen vähentämispotentiaalin. STEPille on kunnia päästä osaksi tätä kehitystä. STEPin kumppanuusmallilla toteutettava investointi tukee akkuklusterin kehittymistä Suomessa. Nyt tehtävä investointi toteuttaa yhtiön pitkäjänteistä kumppanuusstrategiaa. Asiakkaiden käyttöhyödykekustannusten optimointi on yksi keskeisiä tavoitteitamme yhdessä teollisuuden käytettävyysvaatimusten kanssa. Kumppanuusmallimme toimivuus ja erinomaisuus on todistettu viime aikoina toteutetuissa energiahankkeissamme, toteaa toimitusjohtaja Tomi Ihalainen tyytyväisenä. 

STEPin teollisuuden käyttöhyödykkeisiin liittyvä asiantuntemus ja osaaminen turvaavat ja mahdollistavat keskittymisen ydinprosesseihin BASFin akkumateriaalitehtaalla.

STEP kiittää BASFia luottamuksesta, joka kohdistuu STEPin kykyyn suoriutua tehtävästä investoinnista sekä yhtiön palvelun laatuun ja luotettavuuteen.

Investointi on STEPin historian suurin, ja sen arvo on merkittävä. Hanke on STEPille erittäin tärkeä ja tukee yhtiön kasvua. Rakennustyöt aloitetaan kesäkuussa 2020, ja laitos otetaan käyttöön vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä.

 

Lisätietoja:

Tomi Ihalainen, toimitusjohtaja, Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy puh. 044 701 2315, sähköposti [email protected]

Antti Kokko, varatoimitusjohtaja, Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy puh. 044 701 2350, sähköposti [email protected]