Palvelutarjonta

STEP toimittaa energiantuotanto- ja tukipalveluja mm. Harjavallan teollisuuspuiston asiakkaille ja kehittää edelleen teollisuuden energiapalveluita Suomessa.

 

Teollisuuden ja yhteiskunnan energian tarpeet yhdistyvät kaikissa pääreferensseissämme. Tarjoamme asiakkaillemme pitkäaikaisia, kilpailukykyisiä ratkaisuja, samalla ympäröivien kuntien kilpailukykyinen energiantuotanto varmistetaan aluekohtaisesti räätälöidyillä ratkaisuilla.

Toimitamme esimerkiksi valtavan määrän lämpöä ja höyryä Bolidenin kuparinsulatosta toiselle asiakkaallemme Norilsk Nickelille. Käsittelemme ja myymme yhteensä yli 600 GWh energiaa, paineilmaa ja muita tuotteita asiakkaidemme teollisuusprosesseihin.

 

Yhteisyrityksen toimialana on energian ja siihen liittyvien palvelujen tuottaminen pitkäaikaisilla sopimuksilla teollisuusasiakkaille Suomessa.

 

Näemme kasvun mahdollisuuksia ottamalla vastattavaksi energian ja tukipalvelujen toimittamisen teollisuusyrityksille kaikkialla maassa. Pidämme teollisuuden energiapalveluja kiinnostavana kasvusektorina ja laajennamme toimintaamme muualle Suomeen. Energiapalvelu-tarjontamme teollisuuden asiakkaille sisältää seuraavia energia-tuotteita:

 

Energiaan liittyviä tuotteita

 • Lämpöenergiat
 • Paineilmat eri painetasoissa
 • Prosessivedet
 • Asiantuntijapalvelut
 • Jäähdytysenergia
 • Lämmön talteenotto
 • Polttoaineita
 • Jätevedet

 

Energiaan liittyviä toimintamalleja

 • Energiapalvelusopimus investoinnilla
 • Energiapalvelusopimus rajatuilla investoinneilla
 • Kumppanuussopimus
 • Käynnissäpitosopimus
 • Kokonaisvaltaiset ratkaisut

 

 


 

 

Energy to the industrial sector

 

STEP supplies energy production and support services to industrial customers in the Harjavalta Industrial Park and further develop industrial energy services in Finland. 

 

The energy needs of the industry and community are combined in all our main references. We offer our customers long term competitive solutions and at the same time the competitive energy production of the surrounding communities is secured through tailor made solutions for the respective areas. 

For example, a massive amount of heat and steam from Boliden's copper and nickel smelting processes goes to other customers, Norilsk Nickel, AGA, Yara and Harjavalta district heating. In total they manage and sell over 600 GWh energy, compressed air and other media to our customers' industrial processes in Finland.

 

The joint venture engages in energy and related services, production of long-term contracts for industrial customers in Finland. 

We see growth opportunities by taking the responsibility for the delivery of energy and support services to industrial companies throughout the country. We perceive the sector of industrial energy services as an attractive growth sector and we are expanding operations elsewhere in Finland. Our energy service supply to our industrial customers comprise of the following energy products:
 

Products related to energy

 • Heating energy
 • Compressed air in different pressure levels
 • Process water
 • Expertise
 • Cooling energy
 • Heat recovery
 • Fuel
 • (Waste water)

 

Operational models related to energy

 • Energy service agreement through investment
 • Energy service agreement on limited investments
 • Partnership agreement
 • Business agreement
 • Maintenance agreement
 • Comprehensive solutions