Palvelutarjonta

Yhteisyrityksen toimialana on energian ja siihen liittyvien palvelujen tuottaminen pitkäaikaisilla sopimuksilla teollisuusasiakkaille Suomessa.

 

Näemme kasvun mahdollisuuksia ottamalla vastattavaksi energian ja tukipalvelujen toimittamisen teollisuusyrityksille kaikkialla maassa. Pidämme teollisuuden energiapalveluja kiinnostavana kasvusektorina ja laajennamme toimintaamme muualle Suomeen. Energiapalvelu-tarjontamme teollisuuden asiakkaille sisältää seuraavia energia-tuotteita:

 

 

Energiaan liittyviä tuotteita

 • Lämpöenergiat
 • Paineilmat eri painetasoissa
 • Prosessivedet
 • Asiantuntijapalvelut
 • Jäähdytysenergia
 • Lämmön talteenotto
 • Polttoaineita
 • Jätevedet

 

 

Energiaan liittyviä toimintamalleja

 • Energiapalvelusopimus investoinnilla
 • Energiapalvelusopimus rajatuilla investoinneilla
 • Kumppanuussopimus
 • Käynnissäpitosopimus
 • Kokonaisvaltaiset ratkaisut

 

 


 

 

Our offer

 

The joint venture engages in energy and related services, production of long-term contracts for industrial customers in Finland. 

We see growth opportunities by taking the responsibility for the delivery of energy and support services to industrial companies throughout the country. We perceive the sector of industrial energy services as an attractive growth sector and we are expanding operations elsewhere in Finland. Our energy service supply to our industrial customers comprise of the following energy products:
 

 

Products related to energy

 • Heating energy
 • Compressed air in different pressure levels
 • Process water
 • Expertise
 • Cooling energy
 • Heat recovery
 • Fuel
 • (Waste water)

 

 

Operational models related to energy

 • Energy service agreement through investment
 • Energy service agreement on limited investments
 • Partnership agreement
 • Business agreement
 • Maintenance agreement
 • Comprehensive solutions