Pori Energia

Pori Energia Oy tuottaa ja tarjoaa laadukkaita energiapalveluja.

110-vuotinen historia muodostaa lujan ja luotettavan perustan yrityksen toiminnoille.

Sertifioitu laatu- ja toimintajärjestelmä kattaa kaikki palvelut, joka takaa yrityksen toimintojen jatkuvan kehityksen ja parantamisen. Pori Energian vahvuus energian toimittajana ja palvelujen tarjoajana perustuu paikallisten, uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön energian tuotannossa ja yli 200 ammattilaisen henkilökuntaan, joka palvelee asiakkaita yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti.
 
Pääkonttori sijaitsee Karjarannassa lähellä Porin keskustaa. Pori Energian oma voimalaitos sijaitsee Aittaluodossa, minkä lisäksi Pori Energian henkilöstö tuottaa Porin Prosessivoima Oy:n omistaman, Kaanaassa sijaitsevan voimalaitoksen tarvitsemat käyttö- ja kunnossapitopalvelut.

 

 


 

About Pori Energia

Pori Energia Oy produces and provides high-quality energy services. The history of Pori Energia over 110 years provides a solid and reliable basis for it's operations. All services are covered by a certified quality and operations system, which ensures the continuous development and improvement of the company's operations. The strength of Pori Energia as an energy and service provider lies in energy production which is based on locally available renewable natural resources combined with personnel of over 200 professionals who serve our customers individually and comprehensively.
 
The head office resides near the center of the town of Pori, in the Karjaranta district. One of Pori Energia's power plants is located in Aittaluoto. Also the biopower plant in Kaanaa, owned by Porin Prosessivoima Oy, is operated by Pori Energia's personnel.