Kestävä energiantuotanto

Energian tuotanto on pääasiassa yhdistettyä sähkön ja lämmön tuotantoa, jossa polttoaineen sisältämä energia muutetaan lämmöksi ja sähköksi hyvällä hyötysuhteella.

 

Energian tuotanto on pääasiassa yhdistettyä sähkön ja lämmön tuotantoa, jossa polttoaineen sisältämä energia muutetaan lämmöksi ja sähköksi hyvällä hyötysuhteella. Lähes kaikki lämpö ja suurin osa ostetusta sähköstä tulee omista tuotantokiintiöistä. Suuri omavaraisuus on osa yrityksen pitkän aikajänteen liikestrategiaa.
 
Pori Energian asiakaskuntaan kuuluu kotitalouksia, yksityisen ja julkisen sektorin palveluyrityksiä ja teollisuutta. Pori Energian merkittävimmät tuotteet ovat sähkön myynti ja jakelu, kaukolämpö sekä käynnissäpito- ja urakointipalvelut. Osakkuusyhtiömme Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy vastaa teollisuusasiakkaidemme energiapalveluiden tarjonnasta.
 
Pori Energia noudattaa palvelutarjonnassaan kestävän kehityksen periaatetta, samalla pysyen kilpailukykyisenä ja yhteiskuntavastuunsa kantaen. Vuoden 2014 liikevaihto oli 187 miljoonaa Euroa ja yhtiön henkilökuntamäärä on lähes 300. Vuoden aikana Pori Energia tuotti lämpöä 917 GWh ja sähköä 331 GWh pääasiassa paikallisista polttoaineista. Yli 55 000 asiakkaalle toimitettiin yhteensä yli 1,3 TWh sähköä.
 

 

 


 

Sustainable Energy Production

 

 

The energy production is mostly a combination of electricity and heat production, where the energy that the fuel contains is transferred to heat and electricity with a good operating efficiency.

 

 

Virtually all the heat and most of the acquired electricity come from their own production quotas. Maintaining a high degree of self-sufficiency is a part of our long-term business strategy.
 
Pori Energia's clientele is comprised of households, private and public sector service companies, and industry. In addition to the traditional sales and transmission of electricity and district heating, Pori Energia offers versatile energy services to the industry sector. The company also provides its customers with various kinds of energy business expert services related to construction, energy usage, maintenance, and consulting.
 
Pori Energia operates on the principle of sustainable development when providing services that the customers need, while maintaining competitiveness and taking corporate responsibility. In 2012, the net sales were 175.3 million Euros and the company has 300 employees. In three power plants Pori Energia in total generated more than 940 GWh of heat and 269 GWh of electricity, mainly from local fuels. The total amount of electricity supplied to more than 55 000 customers was almost 1.3 TWh.