Energian käytön optimointi

Veolia on energia- ja teknologiapalveluiden johtava toimija paikallisille viranomaisille, yrityksille ja terveydenhuollolle. Kehittyneellä teknologialla, tehokkaalla suunnittelulla ja uusiutuvien energialähteiden käytöllä mahdollistamme toiminnan ja resurssien mahdollisimman tehokkaan käytön.

 

 

Energian optimointi

Tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa kehitämme teknisiä palveluita, vähennämme päivittäistä energian kulutusta ja näin vähennämme kasvihuonekaasujen päästöjä esimerkiksi kaukolämpöverkoissa,  energiantuotantolaitoksissa ja rakennuksissa.

 

 

Kolme olennaista haastetta

Maailmalla on edessään kolme suurta energian haastetta: energian käytön rajoittaminen, päästöjen ja hiilidioksidin vähentäminen, sekä uusiutuvien energialähteiden kehittäminen. Toimimme asiakkaidemme kanssa auttamaan heitä optimoimaan heidän energian käyttöänsä ja siten vähentää energian kulutusta sekä ympäristövaikutuksia kokonaisvaltaisesti.

 

 


 

Optimization of energy

 

Veolia is a major player in the field of energy services and technical services for local authorities, businesses and in the field of healthcare. Building on the most advanced solutions available, we offer enhanced operation of energy and technical infrastructures with guaranteed results, high-efficiency design and the use of renewable energy sources. 

 

 

This enables maximum technical, economic and environmental performance of the equipment in our care - including district heating networks, energy production plants and all kinds of buildings. Working in close cooperation with our customers, we help them control their daily energy consumption and technical support processes, and in doing so also reduce greenhouse gas emissions.

 

 

Three main challenges

The world faces three main energy challenge: to limit energy utilisation, to reduce emissions and carbon dioxides, and to develop renewable energy sources. We are working more than ever with our customers to help them achieve energy optimization in their activities. We help them reduce their energy consumption and thus their environmental impact from an overall perspective, and together we take on all three of these energy challenges of our time.