Veolia laajentaa toimintaansa Suomessa

Veolia laajentaa toimintaansa Suomessa

Veolian Suez-kaupan myötä muutoksia on tehty niin Group-tasolla kuin alueellisissa organisaatioissa.  Veolia Finland on nyt osa Pohjois-Euroopan alueorganisaatiota (Northern Europe Zone) ja raportoi UK & Irlanti organisaatiolle. UK & Irlanti organisaatiolla on laajaa kokemusta ja paljon resursseja tukemaan kasvuamme Suomessa.

Veolia Finland on myös laajentanut toimintaansa Suomessa, mm. biopolttoaineet ja vihreät kemikaalit -liiketoiminta-alueelle sekä teollisuuden jätevedenkäsittelyihin. Laajenevaan toimintaan on nimitetty myös uusia henkilöitä. 

Kauppatieteiden maisteri Sari Anttila on nimitetty Veolia Suomen Head of HR -tehtävään 15.8.2022 alkaen. Ennen siirtymistään Veolian palvelukseen hän on toiminut mm. Neste Engineering Solutionsin HR-päällikkönä sekä Sweco Finlandin HR-johtajana.

Sari vastaa Veolia Suomen HR-strategiasta ja sen toteuttamisesta. Hänen vastuullaan ovat myös henkilöstöhallinto, henkilöstön kehittäminen, henkilöstön hyvinvointi ja osaamisten riittävyys sekä yhteistyö palvelukumppaneiden ja eri sidosryhmien kanssa. Lisäksi Sarin vastuualueisiin kuuluvat HR-prosessien kehittäminen ja  koordinointi Veolia Groupin kanssa sekä sisäinen viestintä, HR-järjestelmien toimivuus ja HR-organisaation kehittäminen. 

Sari Anttila raportoi toimitusjohtaja Tomi Ihalaiselle ja on Veolia Suomen johtoryhmän jäsen.

Veolia Suomen muut johtoryhmän jäsenet ovat

  • Tomi Ihalainen, Country Director Finland
  • Mika Repka, Business Area Manager Kilpilahti
  • Antti Kokko, Business Area Manager STEP
  • Anssi Suominen, Finance Manager
  • Petri Rieskaniemi, ICT Manager

Kasvun myötä elokuussa avattiin uusi nykyaikainen toimisto Keilarantaan, osoitteena Keilaranta 8.

 

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre ja Veolia ovat sopineet pitkäaikaisesta yhteistyöstä biometanolin jalostamiseksi Äänekoskella. Veolia alkaa valmistaa sellunvalmistuksessa syntyvästä raakametanolista kaupallista biometanolia, jota voidaan käyttää esimerkiksi liikennepolttoaineena. Tätä varten Veolia rakentaa jalostuslaitoksen Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaan yhteyteen.

Tehdas käynnistää näillä näkymin tuotantonsa vuonna 2024 ja sen vuotuinen tuotantokapasiteetti on 12 000 tonnia.

Yhteensä yli 50 miljoonan euron arvoiseen laitosinvestointiin on saatu tukea Suomen työ- ja elinkeinoministeriöltä. Veolia haluaa tämän kaltaisilla investoinneilla panostaa paikallisten, päästöttömien ja energiaomavaraisuutta lisäävien kiertojen luomiseen.

D.I. Veli Pelkonen on nimitetty Senior Project Manager -tehtävään 1.8.2022. Velin päätehtävä on Äänekosken biometanolitehtaan rakentamisprojektin vetäminen.

Veli siirtyy Veolialle Borealikselta, jossa hän on työskennellyt pitkään projektipäällikkönä useissa eri projekteissa sekä toiminut myös projektitoiminnan mentorina. Veli raportoi tehtävässään Tomi Ihalaiselle.

D.I. Jyrki Mäntylä on nimitetty Project Manager -tehtävään 1.9.2022.  Jyrkin päätehtävä on Äänekosken biometanolitehtaan työmaapäällikön ja EPC sopimusmanagerin tehtävät. 

Jyrki siirtyy Veolialle Valmetilta, jossa hän on toiminut projektipäällikkönä ja työmaapäällikkönä useissa eri projekteissa Suomessa ja ulkomailla. Jyrki raportoi tehtävässään Veli Pelkoselle.

Veolian projektiryhmään kuuluu myös Technical Manager Mikko Bogdanoff. Mikko toimii projektissa Engineering Managerina ja vastaa laitoksen teknisestä toteutuksesta ja raportoi tehtävässään Tomi Ihalaiselle.

 

Veolia-konsernin tavoitteena on olla tulevaisuudessa ekologisen muutoksen edelläkävijä. Yli 220 000 työntekijän tuella viidellä eri mantereella, Veolia suunnittelee ja ottaa käyttöön hyödyllisiä käytännön ratkaisuja vesien, jätteiden ja energian hallintaan, jotka edistävät nykytilanteen radikaalia muutosta. Kolmella toisiaan täydentävillä toiminnoillaan Veolia auttaa kehittämään resurssien saatavuutta, säilyttämään käytettävissä olevia resursseja sekä korvaamaan niitä. Vuonna 2021 Veolia-konserni toimitti juomavettä 79 miljoonalle asukkaalle ja jätevesien puhdistusta 61 miljoonalle asukkaalle sekä tuotti lähes 48 miljoonaa megawattituntia energiaa ja kierrätti yli 48 miljoonaa tonnia jätettä. Vuonna 2021 Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) saavutti 28,5 miljardin euron konsolidoidun liikevaihdon. www.veolia.com