BASF - Projekti IINA

Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy (STEP) ja BASF Battery Materials Finland Oy (BASF) ovat sopineet pitkäaikaisesta teollisuuden käyttöhyödykkeiden toimittamisesta BASFin Harjavaltaan rakennettavalle akkumateriaalitehtaalle. 

 

Hankkeessa investoidaan uuteen höyry-, paineilma- ja demivesilaitokseen sekä merkittävään putkistoinfraan. STEP vastaa hankkeen toteutuksesta ja rahoituksesta. Hankkeessa käytetään hyödyksi olemassa olevia laitoksia ja STEPin henkilöstö operoi BASFille rakennettavia uusia laitoksia. Lisäksi Suurteollisuuspuistossa syntyviä hukkaenergioita on käytettävissä paikallisessa energiaverkossa fossiilisia polttoaineita korvaamassa.

Projektin hankinnat:

  • Kevytöljyvarakattila
  • Demivesilaitos
  • Paineilmalaitos
  • Palovesipumppaamo
  • Paineenkorotuspumppaamo
  • Raakavesiputki ja purkuputki Kokemäenjokeen
  • Putkisilta Harjavallan Suurteollisuuspuistoon, jota pitkin kuljetetaan höyryä sekä kemikaaleja

Hankkeessa toteutettu noin 1000 m pituinen putkisilta on toteutustavaltaan poikkeuksellinen ja suorituksena maailmanluokkaa. Pohja onnistuneelle suoritukselle on esivalmistus, jonka tavoitteena on minimoida työmaalla tehtävän työn määrä. Tässä onnistuttiin loistavien toimittajien tuella ja tiukalla projektin hallinnalla ja laadunvalvonnalla. 

 

Projektilla on työllistävä vaikutus Satakunnassa, ja projektin kotimaisuusaste on 100 %. 

Hankkeen urakoiden ja laitteiden kilpailutukset toteutettiin valtakunnanlaajuisesti; suuresta toimittajajoukosta valikoitui kokonaisvaltaisen arvioinnin perusteella pääosin Satakunnassa sijaitsevia yrityksiä, joiden työn tuloksia on voitu ylpeydellä seurata. 

 

Investointi on STEPin historian suurin, mikä tekee sen arvosta STEPille merkittävän ja tukee STEPin kasvua. Rakennustyöt aloitettiin kesäkuussa 2020, ja laitos otetaan käyttöön vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä.